Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Nyheter, återfynd i urval samt viktig information om fågelstationen och föreningen

Det aktuella läget ute på fågelstationen presenteras i Dagboken som du finner på startsidan.

OBS! Inlägg som förts över från gamla bloggen på landsort.com har fått fel tidsstämpel, därför är originaldatum infört i nederkant på dessa inlägg.

Rödhake återfunnen i Grisslehamn

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 29 Aug, 2017 23:57
En rödhake som ringmärkts som årsunge på Landsort den 20 sept 2014 har återfunnits på Fogdö i Grisslehamn, Roslagen. Fågeln hittades död i en vattenhink på tomten hos en privatperson den 21 augusti i år. Den hade då hunnit bli tre år gammal. Fyndplatsen ligger 162 km nordnordost om Landsort.

A Robin ringed as a juvenile at Landsort on 20 September 2014 has been found at Fogdö in Grisslehamn, Roslagen. The bird was found dead in a water tank on the plot of a private person on August 21 this year. It was by then three years old. The site is located 162 km north-northeast of Landsort.Svarthätta återfunnen i Vingåker

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 05 Jul, 2017 14:28
En svarthätta (Sylvia atricapilla) som märktes på Landsort den 5 maj 2015 hittades död i sörmländska Brene, Vingåker, den 29 juni 2017. Fågeln, som var en vuxen hane, var minst fyra år gammal. Den hittades på en liten grusväg 119 km väst-nordväst om märkplatsen.

A Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla) that was ringed at Landsort on May 5, 2015, was found dead in Brene, Vingåker, June 29, 2017. The bird, an adult male, was at least four years old. It was found on a small gravel road 119 km west-northwest of the ringing site.Koltrast från Häradsskär kontrollerad

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 07 May, 2017 22:12
En ung koltrasthona som ringmärkts på Häradsskär i Östergötland den 27 september 2016, kontrollerades på Landsort den 7 april 2017. Fågeln, som var född 2016, hittades c:a 86 km från ringmärkningsplatsen som ligger i Gryts skärgård nära Valdemarsvik, se karta nedan.

A young female blackbird, ringed at Häradsskär in Östergötland on September 27, 2016, was retrapped at Landsort on April 7, 2017. The bird, born in 2016, was found about 86 km from the ringing site located in Gryt archipelago near Valdemarsvik, see map below.Grönsiska kontrollerad i Estland

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 14 Apr, 2017 16:12
En grönsiska som ringmärkts på Landsort den 21 september 2016 kontrollerades i Estland ett halvår senare, den 29 mars 2017. Fågeln, som var en fjolårshane, hittades i den lilla byn Tääksi, som tillhör det estniska inlandslänet Viljandi. Vid kontrollen befann sig fågeln c:a 450 km rakt öster om Landsort.

A siskin ringed at Landsort September 21, 2016 was checked in Estonia half a year later, on March 29, 2017. The bird, which was a male and hatched last year, was found in the small village Tääksi, belonging to the Estonian inland county Viljandi. The bird was controlled about 450 km east of Landsort.Nordpart sponsrar fågelstationen

NyheterPosted by Landsorts fågelstation 14 Apr, 2017 15:51

Nordpart heter en av Landsorts fågelstations trogna sponsorer som stöttar oss även i år:


Vi välkomnar och tackar för bidraget!

Fågelstationen söker ständigt nya sponsorer, som bl a exponeras på vår hemsida:


http://www.landsort-birds.se/


Om ditt företag vill bidra så hittar ni mer information här:
http://www.landsort-birds.se/?page_id=181Verksamhetsberättelse och ringmärkningsrapport 2016

MedlemsinformationPosted by Landsorts fågelstation 24 Mar, 2017 15:37
Den 22 mars hölls årsmöte för Föreningen Landsorts Fågelstation och verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs. Dokumentet kan laddas ner här, tillsammans med översättningen av en utförlig rapport från det gångna årets ringmärkning, skriven av Chris Sharpe och Kay Collister.

On March 22 the annual meeting of the Association Landsort Bird Observatory was held, and the Report for 2016 was presented. A thorough report from the ringing activities of 2016, written by Chris Sharp and Kay Collister, is available in English and can be downloaded below.


Två Polenmärkta fåglar kontrollerade

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 19 Mar, 2017 21:05
En talgoxe som ringmärktes den 30 mars 2016 i Polen kontrollerades ett halvår senare på Landsort den 17 oktober. Fågeln var märkt på halvön Kuznica på den Polska kusten, c:a fyra mil norr om staden Gdansk. Fågeln, som var född 2015, befann sig vid kontrolltillfället c:a 450 km norr om märkplatsen.

Ytterligare ett Polen-återfynd var den rödhake som ringmärkts på Dąbkowice den 5 april 2016, och som kontrollerades på Landsort 12 dagar senare. Dabkowice är en smal, sandig landremsa i västra delen av Polens Östersjökust. Fågeln, som var en fjolåring, hade vid kontrollen färdats drygt 500 km norrut från märkplatsen.

A Great tit ringed March 30, 2016, in Poland was retrapped six months later at Landsort on October 17. The bird was ringed on the peninsula Kuznica on the Polish coast, about 40 km north of the city of Gdansk. The bird, which was born in 2015, was controlled about 450 km north of the ringing site.

Another Poland-ringed retrap was a Robin ringed at Dąbkowice on April 5, 2016, and controlled at Landsort 12 days later. Dąbkowice is a narrow, sandy strip of land in the western part of Poland's Baltic coast. The bird, which was a year old last year, had at the control traveled over 500 km to the north from the ringing site.


Föreningen Landsorts fågelstation kallar till årsmöte 22 mars

MedlemsinformationPosted by Landsorts fågelstation 12 Mar, 2017 22:28

Välkommen att höra om fågelstationens arbete under 2016 och var med och välj ny styrelse för det nya verksamhetsåret! Ta också tillfället i akt att som medlem tycka till och påverka viktiga beslut som rör föreningens framtid.

Under mötet bjuder föreningen på kaffe/te med tilltugg.

Tid: Onsdag 22 mars, kl 18:30

Plats: Ringmärkningscentralens lokaler vid Naturhistoriska Riksmuseet, Frescativägen 54 (gå ner till plan 2)

Länk till vägbeskrivning

Dagordning:Next »