Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Nyheter, återfynd i urval samt viktig information om fågelstationen och föreningen

Det aktuella läget ute på fågelstationen presenteras i Dagboken som du finner på startsidan.

OBS! Inlägg som förts över från gamla bloggen på landsort.com har fått fel tidsstämpel, därför är originaldatum infört i nederkant på dessa inlägg.

Bofink återfunnen i västra Frankrike

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 06 Mar, 2019 23:39
En bofinkhona som ringmärktes på Landsort som årsunge den 20 oktober 2017 har hittats död i den lilla byn Mazerolles, departementet Charente på den västrafranska landsbygden. Fyndet gjordes av en privatperson den 24 januari 2019. Fågeln hade då färdats 1 855 km från platsen där den märktes ett år och tre månader tidigare. Bofinken var alltså sannolikt c:a 1,5 år gammal.

A female chaffinch that was ringed at Landsort as a yearling on October 20, 2017 has been found dead in the small village of Mazerolles, the department of Charente in the western French countryside. The finding was made by a private person on January 24, 2019. The bird had then traveled 1 855 km from the site where it was ringed one year and three months earlier. The chaffinch was thus probably about 1.5 years old.Rödhake återfunnen i Grisslehamn

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 29 Aug, 2017 23:57
En rödhake som ringmärkts som årsunge på Landsort den 20 sept 2014 har återfunnits på Fogdö i Grisslehamn, Roslagen. Fågeln hittades död i en vattenhink på tomten hos en privatperson den 21 augusti i år. Den hade då hunnit bli tre år gammal. Fyndplatsen ligger 162 km nordnordost om Landsort.

A Robin ringed as a juvenile at Landsort on 20 September 2014 has been found at Fogdö in Grisslehamn, Roslagen. The bird was found dead in a water tank on the plot of a private person on August 21 this year. It was by then three years old. The site is located 162 km north-northeast of Landsort.Svarthätta återfunnen i Vingåker

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 05 Jul, 2017 14:28
En svarthätta (Sylvia atricapilla) som märktes på Landsort den 5 maj 2015 hittades död i sörmländska Brene, Vingåker, den 29 juni 2017. Fågeln, som var en vuxen hane, var minst fyra år gammal. Den hittades på en liten grusväg 119 km väst-nordväst om märkplatsen.

A Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla) that was ringed at Landsort on May 5, 2015, was found dead in Brene, Vingåker, June 29, 2017. The bird, an adult male, was at least four years old. It was found on a small gravel road 119 km west-northwest of the ringing site.Koltrast från Häradsskär kontrollerad

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 07 May, 2017 22:12
En ung koltrasthona som ringmärkts på Häradsskär i Östergötland den 27 september 2016, kontrollerades på Landsort den 7 april 2017. Fågeln, som var född 2016, hittades c:a 86 km från ringmärkningsplatsen som ligger i Gryts skärgård nära Valdemarsvik, se karta nedan.

A young female blackbird, ringed at Häradsskär in Östergötland on September 27, 2016, was retrapped at Landsort on April 7, 2017. The bird, born in 2016, was found about 86 km from the ringing site located in Gryt archipelago near Valdemarsvik, see map below.Grönsiska kontrollerad i Estland

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 14 Apr, 2017 16:12
En grönsiska som ringmärkts på Landsort den 21 september 2016 kontrollerades i Estland ett halvår senare, den 29 mars 2017. Fågeln, som var en fjolårshane, hittades i den lilla byn Tääksi, som tillhör det estniska inlandslänet Viljandi. Vid kontrollen befann sig fågeln c:a 450 km rakt öster om Landsort.

A siskin ringed at Landsort September 21, 2016 was checked in Estonia half a year later, on March 29, 2017. The bird, which was a male and hatched last year, was found in the small village Tääksi, belonging to the Estonian inland county Viljandi. The bird was controlled about 450 km east of Landsort.Två Polenmärkta fåglar kontrollerade

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 19 Mar, 2017 21:05
En talgoxe som ringmärktes den 30 mars 2016 i Polen kontrollerades ett halvår senare på Landsort den 17 oktober. Fågeln var märkt på halvön Kuznica på den Polska kusten, c:a fyra mil norr om staden Gdansk. Fågeln, som var född 2015, befann sig vid kontrolltillfället c:a 450 km norr om märkplatsen.

Ytterligare ett Polen-återfynd var den rödhake som ringmärkts på Dąbkowice den 5 april 2016, och som kontrollerades på Landsort 12 dagar senare. Dabkowice är en smal, sandig landremsa i västra delen av Polens Östersjökust. Fågeln, som var en fjolåring, hade vid kontrollen färdats drygt 500 km norrut från märkplatsen.

A Great tit ringed March 30, 2016, in Poland was retrapped six months later at Landsort on October 17. The bird was ringed on the peninsula Kuznica on the Polish coast, about 40 km north of the city of Gdansk. The bird, which was born in 2015, was controlled about 450 km north of the ringing site.

Another Poland-ringed retrap was a Robin ringed at Dąbkowice on April 5, 2016, and controlled at Landsort 12 days later. Dąbkowice is a narrow, sandy strip of land in the western part of Poland's Baltic coast. The bird, which was a year old last year, had at the control traveled over 500 km to the north from the ringing site.


Sardinienmärkt gransångare kontrollerad

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 12 Mar, 2017 21:07
En gransångare som ringmärkts på Sardinien (autonom italiensk region) den 13 maj 2014 kontrollerades på Landsort knappt tre veckor senare, den 31 maj 2014. Fågelns ålder noterades då som 3+, dvs förfjoling eller äldre. Den kontrollerades drygt 200 mil nordnordost om märkplatsen.

Gransångaren hade ringmärkts i Tumbarino på den lilla ön och nationalparken Asinara utanför nordvästra Sardinien, där det finns en naturvårds- och forskningsstation som bedriver ringmärkning.

A Chiffchaff ringed in Sardinia (autonomous Italian region) May 13, 2014, was retrapped on Landsort barely three weeks later on 31 May 2014. The bird's age was 3+, ie in its third calendar year or older. It was checked over 2.000 km north-northeast of the ringing site.

The Chiffchaff was ringed in Tumbarino on the small island and National Park Asinara off the north-west of Sardinia, where there is a conservation and research observatory that conducts ringing.
Gammal Landorts-gulsparv funnen död

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 04 Feb, 2017 22:27
En gulsparv som ringmärkts så Landsort så tidigt som den 5 december 2011, hittades av en privatperson på ön igår morse (3/2 2017). Fågeln, en hane som då måste varit minst 7 kalenderår gammal, omkom då den flög emot ett köksfönster. 7 år får betraktas som en relativt hög ålder på gulsparv, då den högsta ålder som återfunnits i Sverige för denna art ligger på drygt åtta år (enligt Svensk ringmärkningsatlas 2008).

A Yellowhammer ringed at Landsort as early as 5 December 2011, was found by a private individual on the island yesterday morning (3/2 2017). The bird - a male which then must have been at least seven calendar years old - was killed when it flew toward a kitchen window. 7 years is a relatively advanced age for the Yellowhammer, since the maximum age recorded in Sweden for this species is just over eight years (according to Swedish ringing Atlas 2008).


Next »