Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Nyheter, återfynd i urval samt viktig information om fågelstationen och föreningen

Det aktuella läget ute på fågelstationen presenteras i Dagboken som du finner på startsidan.

OBS! Inlägg som förts över från gamla bloggen på landsort.com har fått fel tidsstämpel, därför är originaldatum infört i nederkant på dessa inlägg.

Föreningen Landsorts fågelstation kallar till årsmöte 22 mars

MedlemsinformationPosted by Landsorts fågelstation 12 Mar, 2017 22:28

Välkommen att höra om fågelstationens arbete under 2016 och var med och välj ny styrelse för det nya verksamhetsåret! Ta också tillfället i akt att som medlem tycka till och påverka viktiga beslut som rör föreningens framtid.

Under mötet bjuder föreningen på kaffe/te med tilltugg.

Tid: Onsdag 22 mars, kl 18:30

Plats: Ringmärkningscentralens lokaler vid Naturhistoriska Riksmuseet, Frescativägen 54 (gå ner till plan 2)

Länk till vägbeskrivning

Dagordning:Sardinienmärkt gransångare kontrollerad

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 12 Mar, 2017 21:07
En gransångare som ringmärkts på Sardinien (autonom italiensk region) den 13 maj 2014 kontrollerades på Landsort knappt tre veckor senare, den 31 maj 2014. Fågelns ålder noterades då som 3+, dvs förfjoling eller äldre. Den kontrollerades drygt 200 mil nordnordost om märkplatsen.

Gransångaren hade ringmärkts i Tumbarino på den lilla ön och nationalparken Asinara utanför nordvästra Sardinien, där det finns en naturvårds- och forskningsstation som bedriver ringmärkning.

A Chiffchaff ringed in Sardinia (autonomous Italian region) May 13, 2014, was retrapped on Landsort barely three weeks later on 31 May 2014. The bird's age was 3+, ie in its third calendar year or older. It was checked over 2.000 km north-northeast of the ringing site.

The Chiffchaff was ringed in Tumbarino on the small island and National Park Asinara off the north-west of Sardinia, where there is a conservation and research observatory that conducts ringing.
Gammal Landorts-gulsparv funnen död

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 04 Feb, 2017 22:27
En gulsparv som ringmärkts så Landsort så tidigt som den 5 december 2011, hittades av en privatperson på ön igår morse (3/2 2017). Fågeln, en hane som då måste varit minst 7 kalenderår gammal, omkom då den flög emot ett köksfönster. 7 år får betraktas som en relativt hög ålder på gulsparv, då den högsta ålder som återfunnits i Sverige för denna art ligger på drygt åtta år (enligt Svensk ringmärkningsatlas 2008).

A Yellowhammer ringed at Landsort as early as 5 December 2011, was found by a private individual on the island yesterday morning (3/2 2017). The bird - a male which then must have been at least seven calendar years old - was killed when it flew toward a kitchen window. 7 years is a relatively advanced age for the Yellowhammer, since the maximum age recorded in Sweden for this species is just over eight years (according to Swedish ringing Atlas 2008).


Blåmes kontrollerad i Stockholmstrakten

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 04 Feb, 2017 22:06
En ung blåmeshanne som ringmärkts på Landsort den 25 september 2016 kontrollerades av ringmärkare i Tungelsta, Västerhaninge, den 28 december. Fågeln återfanns även i samma område den 14 januari i år. Den uppehöll sig då ca 42 km nordnordost om märkplatsen.

A young blue tit male ringed at Landsort September 25, 2016, was controlled by a ringer in Tungelsta, Västerhaninge, December 28. The bird was also found in the same area on January 14 this year. It was found about 42 km north-northeast of the ringing site.


Stjärtmes funnen i Danmark

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 20 Jan, 2017 20:15
En ung stjärtmes ringmärkt på Landsort den 11 oktober 2016 hittades död på danska Nordjylland endast 49 dagar senare (29 nov.). Fågeln hade flugit emot en glasruta och uppmärksammades i Dybvad ett par mil sydväst om Fredrikshamn. Den hade då flugit 479 km västsydväst om Landsort.

A young long-tailed tit ringed at Landsort October 11, 2016 was found dead in Danish North Jutland, only 49 days later (November 29). The bird had flown against a window and was discovered in Dybvad a couple mil southwest of Frederikshavn. It had then travelled 479 km west-southwest of Landsort.


Rödhake kontrollerad i Tyskland

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 20 Jan, 2017 20:03
En rödhake född senast 2015 som ringmärktes på Landsort i våras (10 april 2016) kontrollerades av ringmärkare på den lilla tyska ön Greifswalder Oie i Östersjön den 24 oktober 2016. Fågeln hittades 556 km sydsydväst om märkplatsen. Ön, som ligger någon mil utanför den tyska kusten och öster om den större ön Rügen, har endast en bofast invånare. Griefswalder Oie är skyddad som naturreservat för sjöfåglar och har en fyr.

A robin born no later than 2015 that was ringed at Landsort last spring (10 April 2016) was controlled by ringers on the small German island Greifswalder Oie in the Baltic Sea, 24 October 2016. The bird was found 556 km south-southwest of the ringing site. The island, located ten km off the German coast and east of the larger island of Rügen, has only one resident inhabitant. Griefswalder Oie is protected as a nature reserve for seabirds and has a lighthouse.

Belgisk trädgårdssångare kontrollerad

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 07 Jan, 2017 16:24
En trädgårdssångare som ringmärkts den 15 augusti 2015 i Belgien kontrollerades på Landsort den 24 augusti 2016. Fågeln var märkt som årsunge i byn Montzen på den belgiska landsbygden i provinsen Liege. Den befann sig vid kontrollen 1 174 km nordost om märkplatsen.

A Garden Warbler ringed August 15, 2015 in Belgium was checked on Landsort 24 August 2016. The bird was ringed as juvenile in Montzen village in the Belgian countryside, province of Liege. It was found 1 174 km northeast of the ringing site.

Rödhake tagen av schweizisk katt

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 29 Nov, 2016 21:04
En rödhake som ringmärktes på Landsort den 18 oktober 2015 hittades död i Schweiz nära ett år senare. Fågeln, som då var drygt ett år gammal, hade tagits av en katt i den nordliga schweiziska kantonen Solothurn, på en plats nära gränsen mot Frankrike. Fyndet gjordes c:a 1400 km syd-sydväst om Landsort.

A Robin that was ringed at Landsort October 18, 2015, was found dead in Switzerland almost a year later. The bird, that was then just over a year old, had been taken by a cat in the northern Swiss canton of Solothurn, in a place near the border with France. The discovery was made about 1400 km south-southwest of Landsort.


« PreviousNext »