Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Nyheter, återfynd i urval samt viktig information om fågelstationen och föreningen

Det aktuella läget ute på fågelstationen presenteras i Dagboken som du finner på startsidan.

OBS! Inlägg som förts över från gamla bloggen på landsort.com har fått fel tidsstämpel, därför är originaldatum infört i nederkant på dessa inlägg.

Koltrast från Häradsskär kontrollerad

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 07 May, 2017 22:12
En ung koltrasthona som ringmärkts på Häradsskär i Östergötland den 27 september 2016, kontrollerades på Landsort den 7 april 2017. Fågeln, som var född 2016, hittades c:a 86 km från ringmärkningsplatsen som ligger i Gryts skärgård nära Valdemarsvik, se karta nedan.

A young female blackbird, ringed at Häradsskär in Östergötland on September 27, 2016, was retrapped at Landsort on April 7, 2017. The bird, born in 2016, was found about 86 km from the ringing site located in Gryt archipelago near Valdemarsvik, see map below.Grönsiska kontrollerad i Estland

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 14 Apr, 2017 16:12
En grönsiska som ringmärkts på Landsort den 21 september 2016 kontrollerades i Estland ett halvår senare, den 29 mars 2017. Fågeln, som var en fjolårshane, hittades i den lilla byn Tääksi, som tillhör det estniska inlandslänet Viljandi. Vid kontrollen befann sig fågeln c:a 450 km rakt öster om Landsort.

A siskin ringed at Landsort September 21, 2016 was checked in Estonia half a year later, on March 29, 2017. The bird, which was a male and hatched last year, was found in the small village Tääksi, belonging to the Estonian inland county Viljandi. The bird was controlled about 450 km east of Landsort.Nordpart sponsrar fågelstationen

NyheterPosted by Landsorts fågelstation 14 Apr, 2017 15:51

Nordpart heter en av Landsorts fågelstations trogna sponsorer som stöttar oss även i år:


Vi välkomnar och tackar för bidraget!

Fågelstationen söker ständigt nya sponsorer, som bl a exponeras på vår hemsida:


http://www.landsort-birds.se/


Om ditt företag vill bidra så hittar ni mer information här:
http://www.landsort-birds.se/?page_id=181Verksamhetsberättelse och ringmärkningsrapport 2016

MedlemsinformationPosted by Landsorts fågelstation 24 Mar, 2017 15:37
Den 22 mars hölls årsmöte för Föreningen Landsorts Fågelstation och verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs. Dokumentet kan laddas ner här, tillsammans med översättningen av en utförlig rapport från det gångna årets ringmärkning, skriven av Chris Sharpe och Kay Collister.

On March 22 the annual meeting of the Association Landsort Bird Observatory was held, and the Report for 2016 was presented. A thorough report from the ringing activities of 2016, written by Chris Sharp and Kay Collister, is available in English and can be downloaded below.


Två Polenmärkta fåglar kontrollerade

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 19 Mar, 2017 21:05
En talgoxe som ringmärktes den 30 mars 2016 i Polen kontrollerades ett halvår senare på Landsort den 17 oktober. Fågeln var märkt på halvön Kuznica på den Polska kusten, c:a fyra mil norr om staden Gdansk. Fågeln, som var född 2015, befann sig vid kontrolltillfället c:a 450 km norr om märkplatsen.

Ytterligare ett Polen-återfynd var den rödhake som ringmärkts på Dąbkowice den 5 april 2016, och som kontrollerades på Landsort 12 dagar senare. Dabkowice är en smal, sandig landremsa i västra delen av Polens Östersjökust. Fågeln, som var en fjolåring, hade vid kontrollen färdats drygt 500 km norrut från märkplatsen.

A Great tit ringed March 30, 2016, in Poland was retrapped six months later at Landsort on October 17. The bird was ringed on the peninsula Kuznica on the Polish coast, about 40 km north of the city of Gdansk. The bird, which was born in 2015, was controlled about 450 km north of the ringing site.

Another Poland-ringed retrap was a Robin ringed at Dąbkowice on April 5, 2016, and controlled at Landsort 12 days later. Dąbkowice is a narrow, sandy strip of land in the western part of Poland's Baltic coast. The bird, which was a year old last year, had at the control traveled over 500 km to the north from the ringing site.


Föreningen Landsorts fågelstation kallar till årsmöte 22 mars

MedlemsinformationPosted by Landsorts fågelstation 12 Mar, 2017 22:28

Välkommen att höra om fågelstationens arbete under 2016 och var med och välj ny styrelse för det nya verksamhetsåret! Ta också tillfället i akt att som medlem tycka till och påverka viktiga beslut som rör föreningens framtid.

Under mötet bjuder föreningen på kaffe/te med tilltugg.

Tid: Onsdag 22 mars, kl 18:30

Plats: Ringmärkningscentralens lokaler vid Naturhistoriska Riksmuseet, Frescativägen 54 (gå ner till plan 2)

Länk till vägbeskrivning

Dagordning:Sardinienmärkt gransångare kontrollerad

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 12 Mar, 2017 21:07
En gransångare som ringmärkts på Sardinien (autonom italiensk region) den 13 maj 2014 kontrollerades på Landsort knappt tre veckor senare, den 31 maj 2014. Fågelns ålder noterades då som 3+, dvs förfjoling eller äldre. Den kontrollerades drygt 200 mil nordnordost om märkplatsen.

Gransångaren hade ringmärkts i Tumbarino på den lilla ön och nationalparken Asinara utanför nordvästra Sardinien, där det finns en naturvårds- och forskningsstation som bedriver ringmärkning.

A Chiffchaff ringed in Sardinia (autonomous Italian region) May 13, 2014, was retrapped on Landsort barely three weeks later on 31 May 2014. The bird's age was 3+, ie in its third calendar year or older. It was checked over 2.000 km north-northeast of the ringing site.

The Chiffchaff was ringed in Tumbarino on the small island and National Park Asinara off the north-west of Sardinia, where there is a conservation and research observatory that conducts ringing.
Gammal Landorts-gulsparv funnen död

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 04 Feb, 2017 22:27
En gulsparv som ringmärkts så Landsort så tidigt som den 5 december 2011, hittades av en privatperson på ön igår morse (3/2 2017). Fågeln, en hane som då måste varit minst 7 kalenderår gammal, omkom då den flög emot ett köksfönster. 7 år får betraktas som en relativt hög ålder på gulsparv, då den högsta ålder som återfunnits i Sverige för denna art ligger på drygt åtta år (enligt Svensk ringmärkningsatlas 2008).

A Yellowhammer ringed at Landsort as early as 5 December 2011, was found by a private individual on the island yesterday morning (3/2 2017). The bird - a male which then must have been at least seven calendar years old - was killed when it flew toward a kitchen window. 7 years is a relatively advanced age for the Yellowhammer, since the maximum age recorded in Sweden for this species is just over eight years (according to Swedish ringing Atlas 2008).


« PreviousNext »