Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Nyheter, återfynd i urval samt viktig information om fågelstationen och föreningen

Det aktuella läget ute på fågelstationen presenteras i Dagboken som du finner på startsidan.

OBS! Inlägg som förts över från gamla bloggen på landsort.com har fått fel tidsstämpel, därför är originaldatum infört i nederkant på dessa inlägg.

Ännu en rödhakekontroll i Åbo-området

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 20 May, 2019 23:48
En ung rödhake (född 2018) som ringmärktes på Landsort den 30 april i år kontrollerades redan en vecka senare i Åbos skärgård av finländska ringmärkare vid Jurmo Fågelstation. Fågeln hade då flugit 244 km åt ost-nordost.

A young robin (born in 2018) that was ringed at Landsort on April 30 this year was retrapped only a week later in the Turku archipelago by Finnish ringers at the Jurmo Bird Observatory. The bird had then flown 244 km to the east-northeast.Lövsångare kontrollerad i Valencia

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 18 May, 2019 18:49
En lövsångare som märktes på Landsort i maj förra året (då minst ett år gammal) kontrollerades av ringmärkare den 23 april i år. Fyndet gjordes 2480 km sydväst om märkplatsen, i ett jordbruksområde strax norr om staden Valencia på spanska östkusten.

A willow warbler that was ringed at Landsort in May last year (at least one year old) was retrapped by ringers on April 23 this year. The find was made 2480 km southwest of the ringing site, in an agricultural area just north of the city of Valencia on the Spanish east coast.
Spanskt återfynd av taltrast

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 18 May, 2019 18:30
En nära fem år gammal taltrast som ringmärkts på Landsort hösten 2014 sköts i januari i år i Prado del Rey, Spanien. Fyndet gjordes nära 3000 km sydväst om märkplatsen och bara åtta mil från Gibraltar sund. De flesta av våra svenska taltrastar använder den öst-atlantiska flyttvägen ner längs Västeuropa och övervintrar i Frankrike eller Spanien. Enstaka återfynd har även gjorts i Nordafrika.

A nearly five-year-old Song thrush that was ringed at Landsort in autumn 2014 was shot in January this year in Prado del Rey, Spain. The find was made close to 3000 km southwest of the ringing site and only 80 km from the Gibraltar Sound. Most of our Swedish song thrushes use the East Atlantic migration route down Western Europe and winter in France or Spain. Single finds have also been made in North Africa.
Rödhake kontrollerad i Åbotrakten

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 16 May, 2019 23:04
En ung rödhake (2K-fågel) som ringmärktes på Landsort den 18 april återfanns tre dagar senare i trakten kring Åbo, Finland. Fågeln hade då tillryggalagt en sträcka på 398 km från Landsort, över Ålands hav.

A young robin that was ringed at Landsort on April 18 was found three days later in the area around Turku, Finland. The bird had then traveled a distance of 398 km from Landsort, over the Åland Sea.Franskmärkt järnsparv återfunnen

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 14 May, 2019 00:15
En ungfågel av järnsparv, som märktes den 14 november i Frankrike i fjol, återfanns på Landsort den 1 april. Fågeln hade då gjort den över 1 900 km långa resan från Plaisance på franska västkusten och upp till vår fågelstation. Märkplatsen ligger i det kustnära naturreservatet Moëze-Oléron, dit årligen stora mängder flyttfåglar söker sig, inte minst sjöfåglar.

A young Dunnock, which was ringed on November 14 in France last year, was found at Landsort on April 1st. The bird had then made the over 1 900 km long journey from Plaisance on the French west coast and up to our bird observatory. The ringing site is located in the coastal nature reserve Moëze-Oléron, which yearly attracts large numbers of migratory birds, not least sea birds.Bofink återfunnen i västra Frankrike

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 06 Mar, 2019 23:39
En bofinkhona som ringmärktes på Landsort som årsunge den 20 oktober 2017 har hittats död i den lilla byn Mazerolles, departementet Charente på den västrafranska landsbygden. Fyndet gjordes av en privatperson den 24 januari 2019. Fågeln hade då färdats 1 855 km från platsen där den märktes ett år och tre månader tidigare. Bofinken var alltså sannolikt c:a 1,5 år gammal.

A female chaffinch that was ringed at Landsort as a yearling on October 20, 2017 has been found dead in the small village of Mazerolles, the department of Charente in the western French countryside. The finding was made by a private person on January 24, 2019. The bird had then traveled 1 855 km from the site where it was ringed one year and three months earlier. The chaffinch was thus probably about 1.5 years old.Rödhake återfunnen i Grisslehamn

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 29 Aug, 2017 23:57
En rödhake som ringmärkts som årsunge på Landsort den 20 sept 2014 har återfunnits på Fogdö i Grisslehamn, Roslagen. Fågeln hittades död i en vattenhink på tomten hos en privatperson den 21 augusti i år. Den hade då hunnit bli tre år gammal. Fyndplatsen ligger 162 km nordnordost om Landsort.

A Robin ringed as a juvenile at Landsort on 20 September 2014 has been found at Fogdö in Grisslehamn, Roslagen. The bird was found dead in a water tank on the plot of a private person on August 21 this year. It was by then three years old. The site is located 162 km north-northeast of Landsort.Svarthätta återfunnen i Vingåker

ÅterfyndPosted by Landsorts fågelstation 05 Jul, 2017 14:28
En svarthätta (Sylvia atricapilla) som märktes på Landsort den 5 maj 2015 hittades död i sörmländska Brene, Vingåker, den 29 juni 2017. Fågeln, som var en vuxen hane, var minst fyra år gammal. Den hittades på en liten grusväg 119 km väst-nordväst om märkplatsen.

A Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla) that was ringed at Landsort on May 5, 2015, was found dead in Brene, Vingåker, June 29, 2017. The bird, an adult male, was at least four years old. It was found on a small gravel road 119 km west-northwest of the ringing site.Next »